موفقیت در پرواربندی گوساله

By مدیر سایت In بولتن علمی, دام No comments

تعریف پرواربندی

نگهداری و پرورش دام تحت مدیریت خاص به طوری که در حداقل زمان به حداکثر رشد از نظر تولید گوشت در حد توان و ظرفیت ژنتیکی خود برسد.

عوامل موثر بر رشد:

– ژنتیکی 30%
– محیطی 70% (شامل تغذیه ، جایگاه ، بهداشت و …)

تأمین دام مناسب پروار

گوساله های نر تولیدی در واحدهای گاو شیری در سن 3-4 ماهگی و پس از پایان دوره شیرواری به واحدهای پرواربندی منتقل می شوند.

روش پرواربندی مرحله ای:

رایج ترین و بهترین روش خصوصاَ در کشور ما می باشد و شامل سه مرحله می باشد :
– مرحله آغازین
– مرحله میانی
– مرحله پایانی

مرحله آغازین

– از سن 3- 4 ماهگی با وزن حدود 100 کیلوگرم آغاز می شود.
– اندام ها و دستگاه های مختلف بدن خصوصاً دستگاه گوارش هنوز در حال رشد و توسعه است.
– تمرکز ، بر روی رشد شکمبه و ایجاد ظرفیت بالای مصرف خوراک می باشد.
– میزان پروتئین مصرفی جیره بخصوص پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه (عبوری) به اندازه کافی تأمین گردد.
– فیبر کافی و علوفه مرغوب و باکیفیت به اندازه کافی در اختیار دام قرار گیرد.
– در بدو ورود گوساله جهت جلوگیری از استرس تا دو ساعت اول با آب تمیز و مولتی ویتامین تغذیه شود سپس صرفاً یونجه با کیفیت به دام داده شود.
– استارتر مصرفی را به مرور ، ظرف مدت یک هفته الی 10 روز با خوراک جدید جایگزین نمائیم.
– طول دوره آغازین تا حدود 6- 7 ماهگی و وزن 250- 270 کیلوگرم ادامه یابد.