کنسانتره ویژه نشخوارکنندگان- میلا میکس

کنسانتره ویژه نشخوارکنندگان- میلا میکس

در کنسانتره ویژه نشخوارکنندگان میلا دانه علاوه بر تامین میزان کافی مواد معدنی و ویتامین های معمول به تامین عنصر کم نیاز ولی پر اهمیت نظیر سلنیوم، آهن و کبالت نیز توجه شده است. در کنسانتره ویژه نشخوارکنندگان از ویتامین های مهم و ضروری A، D3، E، آنتی آکسیدان و اسیدهای آمینه ضروری لیزین و متیونین محافظت شده در شکمبه نیز استفاده شده است.

مواد تشکیل دهنده
انواع ویتامین ها و مواد معدنی، متیونین و لیزین عبوری، نمـک، جـوش شـیرین، دی کلسـیم فسـفات ، صدف معدنی، زئولیت، آنتی اکسیدان، پروبیوتیک و پری بیوتیک
مـاده مغـذی واحد مقدار
ویتامین A واحد بین المللی 75000
ویتامین D3 واحد بین المللی 20000
ویتامین E واحد بین المللی 550
متیونین میلی گرم 11765
لیزین میلی گرم 8889
ید میلی گرم 20
منگنز میلی گرم 22
روی میلی گرم 54
مس میلی گرم 41
سلنیوم میلی گرم 787
کبالت میلی گرم 12
آهن میلی گرم 64
منیزیم میلی گرم 100
کلر میلی گرم 90
سدیم میلی گرم 260
فسفر درصد ماده خشک 0.45
کلسیم درصد ماده خشک 0.65
آنتی اکسیدان میلی گرم 400

گاو های شیری، پرواری، گاومیش ، گوسفند و بز

 

این کنسانتره برای تامین نیاز فسفر،کلسیم، مواد معدنی پر مصرف و کم مصرف، ویتامین های محلول در چربی A.D3.E اسیدهای آمینه محدود کننده عبوری و آنتی اکسیدان ها می باشد.

گاو شیری:250 - 200 گرم

 

گوساله پرواری: 125 - 100 گرم

 

گاومیش: 250 - 200 گرم

 

گوسفند و بز: 30 - 20 گرم

سطل3 و 5 کیلوگرمی

 تامین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی دام ها

     افزایش رشد

       کاهش سقط جنین

           افزایش تولید شیر و گوشت

              تقویت سیستم ایمنی و تولید مثلی

                  حفظ سلامت دام ها

                      بهبود روند متابولیکی و سلامت شکمبه

                        پیشگیری از بروز بیمارهای متابولیکی مانند تب شیر و کتوز