کنسانتره ۲/۵ درصد ویژه مرغ گوشتی – نژاد راس ۳۰۸ آربوراکرزپلاس

کنسانتره ۲/۵ درصد ویژه مرغ گوشتی

"کنسانتره " همانطور که از نامش مشخص است برگرفته از واژه انگلیسی Concentrate به معنی "تغلیظ شده"میباشد. در دهه های 50 و 60 از قرن بیستم برای اولین بار واژه کنسانتره در تغذیه دام وطیور مورد استفاده قرار گرفت به طوریکه همزمان با روندهای انتخاب ژنتیکی صورت گرفته در نژاد های گاوهای شیری و افزایش سطح نیاز مواد مغذی و به دنبال آن عدم تأمین مقادیر کافی از مواد مغذی از طریق علوفه های در دسترس و یا چرا در مرتع از طریق دام متخصصین درصدد پیدا کردن راهکارهای مناسبی به منظور تأمین نیاز مواد مغذی برآمدند.
بنابراین متخصصین تغذیه دام خوراک دام های نشخوار کننده را به دو جز علوفه و کنسانتره تقسیم نمودند بطوریکه به منظور تأمین انرژی، پروتئین، اسیدهای آمینه، ویتامینها و مواد معدنی از منابع غلات، بقولات، اسیدهای آمینه سنتتیک، ویتامین های خالص و منابع مواد معدنی در جیره تحت عنوان کنسانتره بهره گرفتند. در تغذیه طیور از ابتدا مکمل های 2/5 % درصد معدنی و ویتامین به عنوان پرمیکس ویتامینه و معدنی جهت تأمین اقلام ویتامینه و معدنی مورد نیاز استفاده میگردد ولی همزمان با توسعه صنعت و تکنولوژی ساخت خوراک استفاده از "کنسانتره" های طیور به صورت درصدی از جیره با اهدف زیر مورد استفاده قرار گرفت:
1 - حذف مکمل های معدنی و ویتامین
2 - استفاده از ترکیبات حمل کننده )کریر( مناسب جهت یکنواختی بهتر ویتامین ها و مواد معدنی در خوراک
3 - تأمین منابع اسیدهای امینه ضروری بخصوص متیونین، لیزین و ترئونین در خوراک نهایی
4 - استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در ارتباط با میکسرها
5 - قابلیت مخلوط شدن بهتر ترکیبات خوراک
6 - استفاده از انواع آنزیمها
7 - استفاده از انواع ترکیبات افزودنی و محرک رشد از قبیل پروبیوتیک، پری بیوتیک، سین بیوتیک و ...
8 - کاهش خطای نیروی انسانی مستقر در مرغداری ها جهت توزین و تولید خوراک روزانه
9 - استفاده از جیره های اختصاصی مربوط به هر سویه با استفاده از کنسانتره

مطابق با نظر متخصصین تغذیه مشخصات بارز یک کنسانتره خوب تأمین دقیق و کافی تمامی مواد مغذی ضروری پرنده و در درجه بعدی اقتصادی بودن آن میباشد. براساس آخرین دستاوردهای علم تغذیه طیور کنسانتره ها صرفا باید براساس تأمین نیازهای مواد مغذی ضروری فرموله گردند نه فراتر از نیاز پرنده. بنابراین شناخت نیاز پرنده براساس شرایط مختلف فیزیولوژیکی، تنش های محیطی، بیماری ها، نوع سویه جوجه گوشتی و ...بسیار حیاتی میباشد که این امر در حیطه تخصص و مهارت متخصصین تغذیه میباشد. کنسانتره خوب باید شرایط زیر را دارا باشد.
1 - دارا بودن شاخص های فیزیکی مناسب
2 - قابلیت میکس پذیری بالا
3 - تأمین تمامی مواد مغذی مورد نیاز پرنده در شرایط نرمال و مطلوب پرورش
4 - افزایش دقت و تمرکز مدیریت مزرعه در امر پرورش
5 - قابلیت تغییر جیره پیشنهادی توسط متخصص تغذیه
مزایای استفاده از کنسانتره 2.5 درصد میلامیکس
1 - یکنواختی گله
2 - کاهش ضریب تبدیل غذایی
3 - بهبود راندمان افزایش وزن
4 - تقویت عملکرد سیستم ایمنی
5 - تعدیل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

کنسانتره 5 / 2 درصد میلامیکس به دلیل در برداشتن انواع ویتامینهای محلول در چربی و محلول در آب از قبیل ویتامینهای A)رتینول(، D3 )کوله کلسیفرول(، E)آلفا توکوفریل استات(، K3 )منادیون(،B1 )تیامین(، B2 )ریبوفلاوین(، B3 )نیاسین(، B5 )اسید پانتوتنیک(، B6 )پیریدوکسین(، B9 )فولیک اسید(، B12 )سیانوکوبالامین(، H2 )بیوتین( به مقدار مورد نیاز براساس توصیهی سویه تجاری جوجه های گوشتی )راس 308 ، آربراکرز پلاس، کاب 500 و هوبارد( در دنیا میباشد. نکته جالب توجه در این کنسانتره استفاده از کریرهای بسیار ایده آل و با تکنولوژی نانو میباشد که قابلیت میکس پذیری، جریان پذیری و شاخص گردو غبار مطابق با استاندارد های روز دنیا را دارا میباشد.

کنسانتره 5 / 2 درصد میلامیکس با توجه به در برداشتن انواع مواد معدنی با ساختار شیمیایی و فیزیکی مناسب که تأمین کننده اقلام معدنی عمده مورد نیاز جوجه های گوشتی مطابق با توصیه سویه تجاری جوجه های گوشتی )راس 308 ، آربراکرز پلاس، کاب 500 و هوبارد( از قبیل کلسیم، فسفر، سدیم، کلر، منگنز، آهن، مس، روی، سلنیوم و ید میباشد. مخلوط شدن بهتر و یکنواخت تر ریز مغذی ها با سایر اجزای جیره برقراری نسبت های صحیح بین اجزای مختلف تشکیل دهنده خوراک به حداقل رسیدن خطاهای احتمالی در هنگام تهیه خوراک تخصیص زمان کمتر در پروسه ی تهیه دان به حداقل رسیدن مکان های مجزای مورد نیاز در انبار جهت ساخت و ذخیره خوراک در این کنسانتره از آنزیم فیتاز مناسب جهت آزادسازی فسفر قیتاته مواد اولیه از قبیل ذرت و کنجاله سویا میباشد. آنزیم فیتاز علاوه بر آزادسازی فسفر در آزادسازی ترکیباتی از قبیل منیزیم، کلسیم، منگنز، روی، آهن و اسیدهای آمینه نقش بسیار حیاتی دارد.

آنالـیز شـیمیایـی کنسانتره ۲/۵ درصد ویژه مرغ گوشتی – نژاد راس ۳۰۸ آربوراکرزپلاس

مواد مغذی % مقدار
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری/ کیلوگرم) 1650
پروتئین خام 15.60
فسفر (قابل دسترس) 10.30
کلسیم 24.40
سدیم 5.30
لیزین قابل هضم 2.12
متیونین قابل هضم 8.70
متیونین + سیستین قابل هضم 8.80
ترئونین قابل هضم 1.25

ترکیبات معادل 25 کنسانتره 5 / 2 درصد میلامیکس (نژاد راس- 308 آربوراکرز پلاس)

مواد مغذی واحد مقدار
ویتامین A IU 9000000
ویتامین D3 IU 2000000
ویتامین E IU 18000
ویتامین B1 mg 2000
ویتامین B2 mg 1800
ویتامین B3 mg 6600
ویتامین B4 mg 30000
ویتامین B5 mg 10000
ویتامین B6 mg 3000
ویتامین B9 mg 1000
ویتامین B12 mg 15
ویتامین H2 mg 100
کولین کلراید mg 400000
آهن mg 20000
منگنز mg 100000
روی mg 85000
مس mg 10000
سلنیوم mg 200
ید mg 1000

دستورالعمل استفاده از کنسانتره:

برای رسیدن به حداکثر بازده شاخص عملکرد و اقتصاد توصیه میشود مطابق دستورالعمل زیر کنسانتره 5 / 2درصد میلامیکس را مورد استفاده قرار دهید:

1 - نگهداری پاکت های محصول بر روی پالت های چوبی یا پلاستیکی در انبار
2 - عدم استفاده از کنسانتره های تاریخ گذشته
3 - استفاده از مقدار 25 کیلوگرم کنسانتره 5 / 2 درصد در یک تن خوراک
4 - بعد از آسیاب ذرت و سویا کنسانتره به داخل میکسر تزریق و به مدت 15 الی 20 دقیقه میکس گردد.

فرمول پیشنهادی براساس جیره های بر پایه ذرت و گندم براساس آخرین قیمت ها و بالاترین عملکرد برای واحدهای مرغداری زیر نظر تیم علمی و تحقیقاتی شرکت فرموله گردید و درصورت اعمال هرگونه تغییری در جیره پیشنهادی باید با مشاوره تیم علمی مجموعه و زیر نظر متخصص تغذیه طیور صورت پذیرد.

ترکیب مواد خوراکی (کیلوگرم) آغازین( 0 تا 10 روزگی) رشد ( 11 تا 21 روزگی) پایانی یک( 22 تا 35 روزگی) پایانی دو 36 تا کشتار
کنسانتره میلا میکس 5 / 2 درصد 30 30 25 25
ذرت 557 601 641 677
کنجاله سویا 399 356 320 286
روغن گیاهی 11 11 12 12
صدف معدنی (کربنات کلسیم) 3 3 2 -
جمع 1000 1000 1000 1000
انرژی قابل متابولیسم(کیلوکالری / کیلوگرم) 2900 2950 3000 3050
پروتئین خام 22.60 22.70 19.30 18.20
کلسیم 0.85 0.84 0.83 0.82
فسفر قابل دسترس 0.43 0.42 0.41 0.40
سدیم 0.16 0.16 0.15 0.15
لیزین کل 1.4 1.26 1.17 1.07
لیزین قابل هضم 1.27 1.15 1.14 0.98
متیونین کل 0.58 0.55 0.53 0.52
متیونین قابل هضم 0.55 0.53 0.51 0.50
متیونین + سیستین کل 0.96 0.91 0.87 0.83
متیونین + سیستین قابل هضم 0.86 0.82 0.79 0.76
ترئونین کل 0.93 0.85 0.79 0.74
ترئونین قابل هضم 0.80 0.73 0.68 0.64

این کنسانتره به دلیل استفاده در شرایط مختلف جغرافیایی و تداخل داروئی فاقد هرگونه کوکسیدیواستات(ضد کوکسیدیوز) می باشد. لذا با مشورت دامپزشک فارم، ضد کوکسیدیوز مناسب به جیره نهایی اضافه گردد.

فرمولاسیون این کنسانتره با توجه به مقادیر نرمال نمک آب مصرفی طیور تنظیم گردیده لذا در صورت وجود مقادیر بالاتر از حد نرمال نمک و یا املاح دیگر در آب مراتب را با واحد علمی شرکت میلا دانه خزر در میان گذارده تا تغییرات لازم در کنسانتره به عمل آمده و توصیه های تغذیه ای مناسب ارائه گردد.

زمان های پیشنهادی و مقادیر کنسانتره ارائه شده در جداول تنها یک پیشنهاد می باشد، لذا در مراحل تغییر فرمولاسیون جیره به جای در نظر گرفتن بازه زمانی بهتر است رسیدن به وزن هدف در نژاد خاص لحاظ گردد.

در راستای نیل به بهترین نتایج پرورش، واحد تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش شرکت میلا دانه آماده هرگونه خدمت رسانی به کارشناسان و پرورش دهندگان محترم می باشد.