کنسانتره ویژه زنبور عسل

کنسانتره ویژه زنبور عسل
مواد مغذی مقدار
ویتامین A 2000000
ویتامین D 1500000
ویتامین k3 70000
ویتامین C 6000
ویتامینB1 2000
ویتامینB2 2000
ویتامینB5 1800
پروبیوتیک 1X10^12 CFU
پری بیوتیک 130000
کلیسم 120
پتاسیم 100
فسفر 120
سلنیوم 400
کبالت 200
آهن 100
مس 200
کروم 300<

تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز زنبور عسل

مقاومت به تنش های محیطی و بیماری کنه واروا و نوزما

افزایش تخمگذاری ملکه و بهبود کیفیت پرورش ملکه

بهبود عملکرد دستگاه گوارش

افزایش جمعیت کلنی و تولید عسل

روش ا ول: یک پیمانه (یک گرم) کنسانتره میلا میکس در یک لیتر شربت به طور روزانه برای هر کندو

روش دوم: یک پیمانه (1 گرم) کنسانتره میلا میکس در یک لیتر آب به طور روزانه  اسپری در کندو

در جای خشک و دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد بهترین زمان مصرف شش ماه بعد از تولید

توجه: شربیت یا محلول را روانه تعیه و استفاده نمایید

و از نگه دار ی آن جداً بپرهیزید