کنسانتره (میلامیکس) استارتر گوساله

مـاده مغـذی واحـد مقـدار
انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 2920
پروتئین خام درصد ماده خشک 19.5
الیاف نامحلول در شوینده خنثی درصد ماده خشک 18.9
چربی خام درصد ماده خشک 3.9
کلسیم درصد ماده خشک 0.5
فسفر درصد ماده خشک 0.6
خاکستر خام درصد ماده خشک 5

 گوساله

100 تا 1000 گرم کنسانتره به همراه یونجه مرغوب به ازای هر راس دام در روز

جو، ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم، ملاس ( نیشکر و چغندر قند)، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان، انواع پوسته غلات و حبوبات، فول فت سویا، اسـیدهای آمینه محدود کننده عبوری، زئولیت، ویتامین ها و مواد معدنی توکسین بایندر، پروبـیوتیک و پری بیوتیک

کیسه های 25 کیلوگرمی