کنسانتره (میلامیکس) بز سانن

ماده مغذی واحد مقدار
انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 2700
انرژی خالص شیرواری کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 1750
پروتئین خام درصد ماده خشک 16.5
الیاف نامحلول در شوینده خنثی درصد ماده خشک 28
کربوهیدرات غیر الیافی درصد ماده خشک 46
چربی خام درصد ماده خشک 4.3
کلسیم درصد ماده خشک 0.95
فسفر درصد ماده خشک 0.54

بز سانن

700 تا 1400 گرم کنسانتره به همراه علوفه مناسب به ازای هر راس دام در روز

به میزان 3- 5/3 درصد وزن بدن در روز

جو، ذرت، کنجاله سویا، تفالـه چغندر، سبوس گندم، ملاس ( نیشکر و چغندر قند)، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان، انواع پوسته غلات و حبوبات، نیتروژن آهسـته رهش، فول فت سویا، اسـیدهای آمینه محدود کننده عبوری، زئولیت، ویتامین ها و مواد معدنی توکسین بایندر، پروبـیوتیک و پری بیوتیک

کیسه های 25 کیلوگرمی