کنسانتره (میلامیکس) استارتر بره
آنالـیز شـیمیایـی
مـاده مغـذی واحد مقدار
انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 2590
انرژی خالص رشدی کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 1190
پروتئین خام درصد ماده خشک 0.7+_ 19
الیاف نامحلول در شوینده خنثی درصد ماده خشک 17.74
چربی خام درصد ماده خشک 2.67
کلسیم درصد ماده خشک 0.51
فسفر درصد ماده خشک 0.67
خاکستر خام درصد ماده خشک 5.57
سن (هفته) میزان مصرف میزان مصرف
کنسانتره یونجه
هفته دوم الی چهارم 50 50
هفته چهارم الی ششم 100 50
هفته ششم الی هشتم 150 50
هفته هشتم الی دهم 200 100
هفته دهم الی دوازدهم (زمان از شیرگیری) 300 150

بره

 50 تا250 گرم کنسانتره به همراه یونجه مرغوب به ازای هر راس دام در روز

 جو، ذرت، کنجاله سویا، سبوس گندم، ملاس ( نیشکر و چغندر قند)، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان، انواع پوسته غلات و حبوبات، فول فت سویا، اسـیدهای آمینه محدود کننده عبوری، زئولیت، ویتامین ها و مواد معدنی توکسین بایندر، پروبـیوتیک و پری بیوتیک

کیسه های 25 کیلوگرمی

1 - خوش خوراکی بالا

2 - قابلیت هضم بالا

3 - تامین کننده انرژی و پروتئین کافی در مرحله آغازین رشد

4 -  توسعه سریع پرزهای شکمبه

5 - بهبود افزایش وزن روزانه

6 - کاهش تلفات

7 - تقویت سیستم ایمنی