کنسانتره (میلامیکس)

گوسفند و بز داشتی و شیرده

کنسانتره (میلامیکس) گوسفند و بز داشتی و شیرده

آنالـیز شـیمیایـی

ماده مغذی واحد مقدار
انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 2463
انرژی خالص رشدی کیلو کالری/کیلو گرم ماده خشک 1586
پروتئین خام درصد ماده خشک 0.5+_17
الیاف نامحلول در شوینده خنثی درصد ماده خشک 30
کربوهیدرات غیر الیافی درصد ماده خشک 44
چربی خام درصد ماده خشک 4
خاکستر خام درصد ماده خشک 4.5

     جو، ذرت، کنجاله سویا، تفالـه چغندر، سبوس گندم ملاس (نیشکر و چغندر قند) کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان انواع پوسته غلات و حبوبات، نیتروژن آهسـته رهش، فول فت سویا اسـیدهای آمینه محدود کننده عبوری، زئولیت، ویتامین ها و مواد معدنی توکسین بایندر پروبـیوتیک و پری بیوتیک

گوسفند و بز

طریقه مصرف روزانه بر اساس وزن دام

وزن / جثه کنسانتره (گرم) کاه گندم (گرم) در روز سه وعده (گرمی)
25 تا 35 کیلوگرمی 950 350 433
35 تا 55 کیلوگرمی 975 475 500
بالاتر از 55 کیلوگرمی 1400 400 665

 جیره باید به شکل کاملاً مخلوط (TMR)  در دو یا سه وعده مساوی با فاصله زمانی برابر تغذیه شود.

 • در پایان هفته دوم پرورش مقدار مصرف را برای هر کدام از جثه ها مطابق با نظر متخصص تغذیه دام می توان افزایش داد.
 • در هر وعده باید 100 تا 150 گرم جیره کاملاً مخلوط (TMR) به ازای هر راس دام در آخور باقی بماند.
 • از مصرف همزمان مواد خوراکی دیگر با این خوراک خودداری گردد.
 • امکان دسترسی به آب آشامیدنی کافی و بهداشتی در طول دوره پرورش برای دام فراهم گردد.
 • کنسانتره الزاماً درجای خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
 • تامین انرژی و پروتئین کافی مورد نیاز دام
 •  خوش خوراک و دارای قابلیت هضم  بالا
 • قیمت تمام شده کنسانتره از نظر اقتصادی قابل برگشت است.
 •  افزایش و بهبود پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر
 •  بهبود راندمان تولید شیر
 •  افزایش وزن بدن، بهبود مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی می شود.