واحد برگزیده تولید خوراک سال 1396

مدیر نمونه کارخانه خوراک طیور

به نام خدا
آنجا که در روستایی نه چندان دور ،

دامداری پس از تحمل رنج و مشقت فراوان،

 

 

مرغداری پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های
پرورش و بازار به نتیجه مطلوب خود می رسند و
........................................
زمانی که تلاش مردمان پاک سزمینمان به ثمر می نشیند ، 

 

 

 

 

رویای میلا  به حقیقت پیوسته است.

به امید ایرانی سربلند و آباد

گروه تولیدی میلا دانه

میلادانه

برای درخواست مشاوره عملی می توانید با ما در تماس باشید!

آخرین اخبار میلا دانه

آخرین اطلاعات مرتبط باصنعت و سرمایه گذاری ، تولید و کارخانجات مرتبط

برای درخواست مشاوره عملی می توانید با ما در تماس باشید!